Chúng tôi, Formation Support for Vietnam,  trợ giúp nâng cao tri thức cho Linh Mục, Nam Nữ Tu Sỹ và Chủng Sinh của Giáo Hội Việt Nam bằng cách liên lạc với các trường đại học để xin trợ giúp học bổng, giúp đỡ các thành viên hội nhập và du học tại Hoa Kỳ. Mục đích của Ban Bảo Trợ muốn trở nên như chiếc cầu nối giữa Giáo Hội Việt Nam và Giáo Hội Hoa Kỳ trong việc cùng giúp đỡ nhau sống tình liên đới và loan báo Tin Mừng.