Linh mục Mark A. Lewis, SJ, Ph.D.
Đại Học Giáo Hoàng Gregoriô, Roma, Ý
Đồng Chủ Tịch, Hội Đồng Quản Trị FSVN

Linh Mục Nguyễn Việt Hưng, ICM
Bề Trên,Tu Hội Nhập Thể-Tận Hiến-Truyền Giáo
Baton Rouge, LA
Đồng Chủ Tịch, Hội Đồng Quản Trị FSVN

Đức Cha Michael Barber, SJ, S.T.L.
Giám Mục Giáo Phận Oakland
Oakland, CA

Giáo Sư Quyên Di, Ph.D.
Đại Học Tiểu Bang California-Long Beach
Long Beach, CA

Tiến Sĩ Francesco Cesareo, Ph.D.
Viện Trưởng, Đại Học Assumption
Worcester, MA

Sơ Đinh Thiên Nga, ICM, DDS
Bề Trên, Tu Hội Nhập Thể-Tận Hiến-Truyền Giáo
Baton Rouge, LA

Giáo Sư Lê Xuân Hy, Ph.D.
Đại Học Seattle
Seattle, WA

Linh Mục Douglas L. Mosey, CSB, Ph.D.
Viện Trưởng-Cha Giáo, Đại Học và Chủng Viện Các Thánh Tông Đồ
Cromwell, CT

Linh Mục Nguyễn Quốc Bảo, SJ, Ph.D
Đại Học Loyola-Maryland
Baltimore, MD
Giám Đốc Điều Hành FSVN

Sơ Đỗ Thị Thư, LHC, Ph.D.
Trung Tâm Nghiên Cứu Các Hoạt Động Tông Đồ
Đại Học Georgetown, Washington, DC