Linh Mục và Chủng Sinh Du Học Hoa Kỳ

Phần A – Điều Kiện
1. Là linh mục, chủng sinh, hoặc nam tu
2. Do giám mục giáo phận (nếu là linh mục, chủng sinh), bề trên hội dòng (nếu là nam tu) cử đi
3. Có lòng yêu mến Giáo Hội, giáo phận/hội dòng
4. Có tinh thần đạo đức và trưởng thành để có thể hội nhập trong bất cứ điều kiện sống nào;
5. Có sức khỏe tốt
6. Có năng lực học tập cao, và có khả năng dễ dàng hội nhập với môi trường văn hóa và hệ thống giáo dục Hoa Kỳ
7. Cam kết trở về phục vụ Giáo hội Việt Nam sau khi kết thúc học tập.

Phần B – Hồ Sơ
1. Đơn Xin Học Bổng Du Học Hoa Kỳ với chữ ký của giám mục giáo phận (nếu là linh mục/chủng sinh giáo phận, hoặc bề trên hội dòng (nếu là tu sĩ)
2. Thư giới thiệu của giám mục giáo phận (nếu là linh mục/chủng sinh giáo phận, hoặc bề trên hội dòng (nếu là tu sĩ)
3. Hai tấm hình cá nhân mặc tu phục dòng: 1 tấm hình chân dung và 1 tấm hình toàn thân
4. Hộ chiếu (passport)
5. Bằng tốt nghiệp và bảng điểm trung học phổ thông – tiếng Việt và tiếng Anh công chứng (nếu chưa kết thúc chương trình đại học cử nhân)
6. Bằng tốt nghiệp và bảng điểm cao đẳng/đại học/chủng viện (nếu có) – tiếng Việt và tiếng Anh công chứng (nếu bảng điểm và bằng tốt nghiệp gốc không có tiếng Anh)
7. Bằng tốt nghiệp và bảng điểm các chương trình học triết học hoặc thần học và chương trình khác (nếu có) – tiếng Việt và tiếng Anh công chứng (nếu bảng điểm và bằng tốt nghiệp gốc không có tiếng Anh)
8. Giấy chứng nhận kết quả các bài thi TOEFL/IELTS, hoặc các bài thi khác (như GRE, GMAT, vv), nếu có
9. Viết Giới Thiệu Cá Nhân
a. Môi trường gia đình, quê hương, và học đường ảnh hưởng tới quyết định sống ơn gọi tu trì của vị.
b. Kinh nghiệm hoạt động tông đồ. Những kỹ năng, khả năng, và cá tính đặc biệt giúp cho ơn gọi tu trì và công việc mục vụ của quý vị cũng như thành công và khó khăn.
c. Quý vị mong muốn điều gì qua việc du học Hoa Kỳ? Quý vị thích học ngành gì? Quý vị đã từng có kinh nghiệm gì trong ngành học đó? Ngành học đó sẽ giúp gì cho công việc mục vụ của quý vị, cho Giáo hội, và xã hội trong tương lai? Ước mong quý vị sẽ làm gì sau khi học xong ngành đó?

Lưu Ý: Những giấy tờ nhiều hơn một trang cần được lưu trong dạng tệp PDF. Và mỗi tệp tài liệu cần được ghi tên rõ ràng (tên tài liệu-tên gọi tên họ). Ví dụ: Don xin du hoc-Bao Nguyen.
Xin gửi hồ sơ tới địa chỉ email fsvninfo@gmail.com và executive@fsvn.org. Ban Điều Hành sẽ xét duyệt hồ sơ và liên lạc với quý vị sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ.