Nữ Tu Du Học Hoa Kỳ
Với mục đích góp phần phát triển các hoạt động giáo dục tri thức cho Giáo hội Công giáo Việt Nam, Formation Support for Vietnam giúp tìm kiếm học bổng du học tại các trường đại học và chủng viện ở Hoa Kỳ cho linh mục, tu sĩ, và chủng sinh Công Giáo với các chương trình đào tạo Anh ngữ, cử nhân, thạc sĩ, và tiến sĩ. Để được chấp nhận trợ giúp tìm kiếm học bổng du học, quý Sơ cần phải hội đủ những điều kiện và hồ sơ dưới đây:

Phần A – Điều Kiện

1. Là nữ tu do bề trên hội dòng giới thiệu
2. Dưới 28 tuổi
3. Có đời sống cầu nguyện, đời sống đạo đức, và trưởng thành để có thể sống xa cộng đoàn và hội nhập trong bất cứ điều kiện sống nào
4. Có lòng yêu mến Giáo hội và hội dòng
5. Có sức khỏe tốt. Không bị các căn bệnh nan y về thể lý cũng như tâm lý
6. Có năng lực học tập cao, có khả năng học ngoại ngữ, và khiêm tốn đủ để hội nhập với môi trường văn hóa và hệ thống giáo dục Hoa Kỳ
7. Cam kết sẽ trở về phục vụ Giáo hội Việt Nam và hội dòng sau khi kết thúc học tập.

Phần B – Hồ Sơ

1. Đơn Xin Học Bổng Du Học Hoa Kỳ với chữ ký của bề trên hội dòng
2. Thư giới thiệu của bề trên hội dòng
3. Hai tấm hình cá nhân mặc tu phục dòng: 1 tấm hình chân dung và 1 tấm hình toàn thân
4. Hộ chiếu (passport)
5. Bằng tốt nghiệp và bảng điểm trung học phổ thông – tiếng Việt và tiếng Anh công chứng.
6. Bằng tốt nghiệp và bảng điểm cao đẳng/đại học (nếu có) – tiếng Việt và tiếng Anh công chứng
7. Bằng tốt nghiệp và bảng điểm các chương trình học triết học hoặc thần học và chương trình khác (nếu có) – tiếng Việt và tiếng Anh
8. Giấy chứng nhận kết quả các bài thi TOEFL/IELTS, hoặc các bài thi khác (như GRE, GMAT, vv), nếu có
9. Bài Viết Giới Thiệu Cá Nhân

Bài viết giới thiệu cá nhân dài khoảng 750 từ (tiếng Việt hoặc tiếng Anh), gồm những nội dung sau:
a. Môi trường gia đình, quê hương, và học đường ảnh hưởng tới quyết định sống ơn gọi tu trì của Sơ.
b. Kinh nghiệm hoạt động tông đồ. Những kỹ năng, khả năng, và cá tính đặc biệt giúp cho ơn gọi tu trì và công việc mục vụ của Sơ cũng như thành công và khó khăn.
c. Sơ mong muốn điều gì qua việc du học Hoa Kỳ? Sơ thích học ngành gì? Sơ đã từng có kinh nghiệm gì trong ngành học đó? Ngành học đó sẽ giúp gì cho công việc mục vụ của Sơ, cho Giáo hội và xã hội trong tương lai? Ước mong Sơ sẽ làm gì sau khi học xong ngành đó?

Những giấy tờ nhiều hơn một trang cần được lưu trong dạng tệp PDF. Và mỗi tệp tài liệu cần được ghi tên rõ ràng (tên tài liệu-tên gọi tên họ). Ví dụ: Don xin du hoc-Bao Nguyen.

Xin gửi hồ sơ tới địa chỉ email fsvninfo@gmail.com và executive@fsvn.org. Ban Điều Hành sẽ xét duyệt hồ sơ và liên lạc phỏng vấn với Sơ sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ.


Linh Mục và Chủng Sinh Du Học Hoa Kỳ

Phần A – Điều Kiện
1. Là linh mục, chủng sinh, hoặc nam tu
2. Do giám mục giáo phận (nếu là linh mục, chủng sinh), bề trên hội dòng (nếu là nam tu) cử đi
3. Có lòng yêu mến Giáo Hội, giáo phận/hội dòng
4. Có tinh thần đạo đức và trưởng thành để có thể hội nhập trong bất cứ điều kiện sống nào;
5. Có sức khỏe tốt
6. Có năng lực học tập cao, và có khả năng dễ dàng hội nhập với môi trường văn hóa và hệ thống giáo dục Hoa Kỳ
7. Cam kết trở về phục vụ Giáo hội Việt Nam sau khi kết thúc học tập.

Phần B – Hồ Sơ
1. Đơn Xin Học Bổng Du Học Hoa Kỳ với chữ ký của giám mục giáo phận (nếu là linh mục/chủng sinh giáo phận, hoặc bề trên hội dòng (nếu là tu sĩ)
2. Thư giới thiệu của giám mục giáo phận (nếu là linh mục/chủng sinh giáo phận, hoặc bề trên hội dòng (nếu là tu sĩ)
3. Hai tấm hình cá nhân mặc tu phục dòng: 1 tấm hình chân dung và 1 tấm hình toàn thân
4. Hộ chiếu (passport)
5. Bằng tốt nghiệp và bảng điểm trung học phổ thông – tiếng Việt và tiếng Anh công chứng (nếu chưa kết thúc chương trình đại học cử nhân)
6. Bằng tốt nghiệp và bảng điểm cao đẳng/đại học/chủng viện (nếu có) – tiếng Việt và tiếng Anh công chứng (nếu bảng điểm và bằng tốt nghiệp gốc không có tiếng Anh)
7. Bằng tốt nghiệp và bảng điểm các chương trình học triết học hoặc thần học và chương trình khác (nếu có) – tiếng Việt và tiếng Anh công chứng (nếu bảng điểm và bằng tốt nghiệp gốc không có tiếng Anh)
8. Giấy chứng nhận kết quả các bài thi TOEFL/IELTS, hoặc các bài thi khác (như GRE, GMAT, vv), nếu có
9. Viết Giới Thiệu Cá Nhân
a. Môi trường gia đình, quê hương, và học đường ảnh hưởng tới quyết định sống ơn gọi tu trì của vị.
b. Kinh nghiệm hoạt động tông đồ. Những kỹ năng, khả năng, và cá tính đặc biệt giúp cho ơn gọi tu trì và công việc mục vụ của quý vị cũng như thành công và khó khăn.
c. Quý vị mong muốn điều gì qua việc du học Hoa Kỳ? Quý vị thích học ngành gì? Quý vị đã từng có kinh nghiệm gì trong ngành học đó? Ngành học đó sẽ giúp gì cho công việc mục vụ của quý vị, cho Giáo hội, và xã hội trong tương lai? Ước mong quý vị sẽ làm gì sau khi học xong ngành đó?
Lưu Ý: Những giấy tờ nhiều hơn một trang cần được lưu trong dạng tệp PDF. Và mỗi tệp tài liệu cần được ghi tên rõ ràng (tên tài liệu-tên gọi tên họ). Ví dụ: Don xin du hoc-Bao Nguyen.
Xin gửi hồ sơ tới địa chỉ email fsvninfo@gmail.com và executive@fsvn.org. Ban Điều Hành sẽ xét duyệt hồ sơ và liên lạc với quý vị sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ.


Truyền Giáo Hoa Kỳ
Với mục đích trợ giúp đào tạo ơn gọi linh mục cho Giáo hội Công Giáo hoàn vũ, Formation Support for Vietnam (FSVN) cộng tác với các giáo phận Hoa Kỳ trong việc tuyển sinh và đào tạo những thanh niên Việt Nam có ý hướng trở thành linh mục, phục vụ cho Giáo Hội Hoa Kỳ. Để được chấp nhận cứu xét, bạn cần phải hội đủ những điều kiện và hồ sơ dưới đây:
1. Là thanh niên Công Giáo dưới 30 tuổi
2. Có lòng yêu mến Giáo hội Công Giáo và có ước muốn làm linh mục truyền giáo bất cứ nơi đâu
3. Có đời sống cầu nguyện, đời sống đạo đức, và trưởng thành để có thể hội nhập trong bất cứ điều kiện sống nào
4. Có sức khỏe tốt. Không bị các căn bệnh nan y về thể lý cũng như tâm lý
5. Có năng lực học tập tốt. Ít nhất đã tốt nghiệp chương trình cử nhân về bất cứ ngành học nào. Có khả năng học Anh ngữ và dễ dàng hội nhập với môi trường văn hóa và hệ thống giáo dục Hoa Kỳ
6. Cam kết sẽ tu học và phục vụ cho Giáo Hội Hoa Kỳ


LƯU Ý: Nếu bạn trên 30 tuổi hoặc mới tốt nghiệp chương trình cao đẳng, xin liên hệ với Ban Đặc Trách để được cứu xét.
Nếu bạn hội đủ các điều kiện trên, xin hoàn thành các hồ sơ sau:
1. Đơn Xin Tu Học Hoa Kỳ (không cần dịch sang tiếng Anh)
2. Bản Khảo Sát Nhận Định Ơn Gọi Linh Mục Hoa Kỳ (Questionnaire to Priesthood in USA)
3. Bằng tốt nghiệp và bảng điểm trung học phổ thông (bản gốc tiếng Việt)
4. Bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học (bản gốc tiếng Việt)
5. Giấy chứng nhận và bảng điểm các chương trình học triết học hoặc thần học, các chứng chỉ khác, giấy chứng nhận kết quả các bài thi kiểm tra chất lượng như TOEFL/IELTS (nếu có, bản gốc – tiếng Việt hoặc tiếng Anh)
6. Sơ yếu lí lịch (Resume) (Xem phụ lục A)
7. Thư giới thiệụ của linh mục chính xứ. (Xem phụ lục B)
Xin gửi các hồ sơ này tới Ban Đặc Trách Tuyển Sinh Tu Học và Truyền Giáo Hoa Kỳ FSVN qua địa chỉ email semadmission@fsvn.org (Sơ Maria Chu Thị Liên- MTG- thư ký)